دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۴۳ مطلب در آبان ۱۴۰۱ ثبت شده است

صدور مجوز تاسیس ۳۳ پردیس علم و فناوری

فرزاد تات | دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

قانون اساسی

فرزاد تات | دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

قانون مجازات اسلامی

فرزاد تات | دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۱۲ ب.ظ
  • فرزاد تات
  • فرزاد تات

بخشنامه ها و آئین نامه ها

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۶:۴۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

bp1401@mail.ir

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-3?ev=hdr_xprf

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-3

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸ ق.ظ
  • فرزاد تات

نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه ی آن با حقوق غرب

فرزاد تات | جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۲۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

مالیات اتفاقی

فرزاد تات | جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۱۳ ب.ظ
  • فرزاد تات