دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۴۲ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/12/29/https-scholar-google-com-citations-hl-en-user-gpLyCr4AAA

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۰۸:۵۹ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtat1371.blog.ir/1400/12/28/https-farzadtatshahdoost-blog-ir-1400-12-28-https-scholar

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۰۸:۵۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/12/28/https-scholar-google-com-citations-hl-en-user-gpLyCr4AAA

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۱۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://t.me/farzadtatblogir

فرزاد تات | جمعه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۴۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://chat.whatsapp.com/DpalNKFQvHdGDLjpDeW1ir

فرزاد تات | جمعه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://scimet.iau.ir/University.php?id=198

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۴۲ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/12/24/https-civilica-com-doc-1418507

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۳ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtat1371.blog.ir/1400/12/24/https-civilica-com-doc-1418507

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://civilica.com/doc/1418507/

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/12/20/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ
  • فرزاد تات