دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۹ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

https://sciexplore.ir/profiles/author/770-835-414

فرزاد تات | دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۲۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://publons.com/researcher/4383578/farzad-tat-shahdost/

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۲۳ ب.ظ
  • فرزاد تات

Social and research pages

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۷:۴۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.instagram.com/farzadtatshahdost/

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۷:۰۳ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://elmnet.ir/eid/S-0073-9348

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۵۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

linkedin.com/in/farzad-tat-shahdost-69151220b

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۶:۴۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

researchgate.net

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۰۱:۲۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

Academic Email Address

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۵۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://elmnet.ir

فرزاد تات | شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۳۵ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://elmnet.ir/eid/T-0043-8867

فرزاد تات | شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۳۴ ق.ظ

https://elmnet.ir/eid/T-0043-8867

 

  • فرزاد تات