دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۲۵ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

Ένα άλλο άρθρο την παραμονή της υποβολής (Συγγραφέας: Farzad Tat)

فرزاد تات | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۸ ب.ظ
Otro artículo en vísperas de la sumisión (Autor: Farzad Tat)

دریافت

فرزاد تات شه دوست

  • فرزاد تات

https://civilica.com/l/1178/

فرزاد تات | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۹:۵۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/scholar?cluster=8539699139608114478&hl=en&as_sdt=0,5

فرزاد تات | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۳۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost310614001135

فرزاد تات | چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۳۳ ق.ظ
  • فرزاد تات

Einreichung mehrerer unabhängiger Artikel in sehr, sehr naher Zukunft (Autor: Farzad Tat)

فرزاد تات | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ
Soumission de plusieurs articles indépendants dans un avenir très, très proche (Auteur : Farzad Tat)

دریافت

فرزادتات شه دوست

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost300614001305

فرزاد تات | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۰۱:۰۶ ب.ظ
  • فرزاد تات

Invia un altro articolo in un futuro molto prossimo

فرزاد تات | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ق.ظ
Soumettez un autre article dans un avenir très proche

دریافت

فرزادتات شه دوست

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost?ev=hdr_xprf290614001138

فرزاد تات | دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۴۰ ق.ظ
  • فرزاد تات

(1)https://sciexplore.ir/profiles/author/770-835-414

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۵۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost280614001406

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۰۴ ب.ظ
  • فرزاد تات