دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۲۹ مطلب در مهر ۱۴۰۱ ثبت شده است

آشناپنداری

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۹:۲۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

تفسیر قوانین به وسیله قوانین دیگر

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

دکترین فکری گفتمان های حقوقی تئوریک و ایدئو لوژیک

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

حقوق تطبیقی کریونیک

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ
  • فرزاد تات

On Power Control of Grid-Forming Converters: Modeling, Controllability, and Full-State Feedback Design

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۲ ق.ظ
  • فرزاد تات

مولتی مکانیسم های هوشمند

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

کانولوشن دو متد کنترلی

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

آغاز تالیف کتاب های آزمون سراسری با رویکردی متفاوت و کاربردی

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۰۱:۱۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

ریز نمرات

فرزاد تات | شنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۳ ب.ظ

فرزاد تات شه دوست

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost22071401

فرزاد تات | جمعه, ۲۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۷ ب.ظ
  • فرزاد تات