دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۷۱ مطلب در تیر ۱۴۰۱ ثبت شده است

https://www.instagram.com/p/CgUbgISDeoT/

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۷:۵۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.instagram.com/p/CgUbsiPjOWU/

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۷:۵۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Keyoumars-Ashkan

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.instagram.com/keyoumarsashkan/?hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=BLqsaYYAAAAJ&hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

علل پیدایش و گسترش سرماخوابی

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۴۲ ب.ظ
  • فرزاد تات

صلاحیت های ذاتی و محلی امور حقوقی و کیفری

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

قرارهای ترک تعقیب،منع تعقیب و موقوفی تعقیب

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۱۹ ب.ظ
  • فرزاد تات

اتقان آراء

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۱۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

نظریه تکمیلی کارشناس

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۱۳ ب.ظ
  • فرزاد تات