دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۳۶ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/29/https-www-researchgate-net-profile-Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | جمعه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۵۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/28/https-www-researchgate-net-profile-Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۱۶ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/27/https-www-researchgate-net-profile-Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۳۶ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/26/https-www-researchgate-net-profile-Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/24/https-www-researchgate-net-profile-Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/11/21/Acceptation-d-un-article-sp%C3%A9cialis%C3%A9

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۳۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

شروع نگارش چندین عنوان مقاله و کتاب تخصصی در موضوعات میان رشته ای تحت نظارت علمی اساتید برتر دانشگاه های معتبر  در مقیاس جهانی

  • فرزاد تات

https://esam.ir/item/22119975/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9

فرزاد تات | يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://esam.ir/item/22119996/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b

فرزاد تات | يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹ ق.ظ
  • فرزاد تات