دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

آواستین

فرزاد تات | پنجشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۱، ۰۸:۵۵ ق.ظ
  • فرزاد تات

حقوق شهری

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰ ق.ظ
  • فرزاد تات

کنوانسیون ژنو

فرزاد تات | يكشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۰۹:۴۸ ق.ظ
  • فرزاد تات

تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر

فرزاد تات | جمعه, ۱۶ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۹ ب.ظ
  • فرزاد تات

مطالعه تطبیقی الزام به ایفای عین تعهد و فسخ آلمان قرارداد در حقوق ایران 

https://clr.modares.ac.ir/article-20-16555-fa.pdf

 

  • فرزاد تات

الزام زیان دیده به تقلیل خسارت

فرزاد تات | جمعه, ۱۶ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷ ب.ظ

الزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کاال وین 4391)

https://lps.journals.umz.ac.ir/article_1702_89ba16f4455088a1a985071e312352d2.pdf

 

  • فرزاد تات

شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت

فرزاد تات | جمعه, ۱۶ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶ ب.ظ
  • فرزاد تات

آثار تبدیل تعهد

فرزاد تات | جمعه, ۱۶ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

درج شروط داوری و قیود ارجاع به داوری از لحاظ شکلی و ماهوی در معاهدات و قراردادهای بین المللی

http://www.uctjournals.com/farsi/archive/socials/1396/winter/7.pdf

 

  • فرزاد تات
  • فرزاد تات