دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۲۳ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

چهارمین کتاب مستخرج ازرساله دکتری در شرف اخذ مجوز های لازمه

فرزاد تات | جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۹ ب.ظ

چهارمین کتاب مستخرج ازرساله دکتری در شرف اخذ مجوز های لازمه

 • فرزاد تات

 پذیرش مقاله با عنوان ((کاربرد کنترل کننده های مرتبه کسری در سیستم های واقعی))

 • فرزاد تات

نگارش مقاله ای دیگر از مولف درباره سیستم های هوشمند مرتبه کسری  و نحوه شناسایی آن ها  در شرف تالیفنگارش مقاله ای دیگر از مولف درباره سیستم های هوشمند مرتبه کسری و نحوه شناسایی آن ها در شرف تالیف

 • فرزاد تات

مروری بر شیوه های کنترلی مبتنی بر حسابان کسری و مرتبه کسری

فرزاد تات | شنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ

مروری بر شیوه های کنترلی مبتنی بر حسابان کسری و مرتبه کسریمروری بر شیوه های کنترلی مبتنی بر حسابان کسری و مرتبه کسری

 • فرزاد تات

درحال انجام بودن نگارش مقاله ای در مورد حسابان مرتبه کسری و کسری و شناسایی سیستم

 • فرزاد تات

ابمیت اولین مقاله درمورد ایده های طراحی کنترل کننده برای سیستم کنترلی کووید19(بیماری کرونا

 • فرزاد تات

اولین مقاله کنفرانسی در زمینه کنترل بیماری کووید 19 در حال نگارش

فرزاد تات | چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹ ب.ظ

ایده هایی به منظور طراحی کنترل کننده  برای پاندمی COVID19

 • فرزاد تات

پذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر سیستم های فازی و مفاهیم ریاضیات فازی))پذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر سیستم های فازی و مفاهیم ریاضیات فازی))

 • فرزاد تات

پذیرش اولیه مقاله در حوزه سیستم های تحمل پذیرخطا

فرزاد تات | سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳ ق.ظ

پذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر قوام سازی سیستپذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر قوام سازی سیستم های کنترلی در برابر خطاها ،نایقینی ها و سیگنال های ناخواسته خارجی))م های کنترلی در برابر خطاها ،نایقینی ها و سیگنال های ناخواسته خارجی))

 • فرزاد تات

پذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر انواع سیستم های تحمل پذیر خطا))پذیرش اولیه مقاله با عنوان((مروری نظام مند بر انواع سیستم های تحمل پذیر خطا))

 • فرزاد تات