دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۴ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Doi%3A+10.1038%2Fs41598-022-04942-4

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۳ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.nature.com/articles/s41598-022-04942-4

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۱۶ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://doi.org/10.22541/au.163255722.21502038/v1

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۴ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://shop.aftabegiti.com/%D8%AF%D8%

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰، ۰۳:۴۹ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://civilica.com/doc/1377636/

فرزاد تات | چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۰۸ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://aparat.com/v/SuUFP

فرزاد تات | شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰، ۰۵:۳۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.aparat.com/v/OvI2p

فرزاد تات | شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰، ۰۵:۲۹ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://divar.ir/v/QYi_AahT

فرزاد تات | شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.sheypoor.com/%DA%A9%D8%

فرزاد تات | شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰، ۰۳:۴۴ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://farzadtatshahdoost.blog.ir/1400/10/18/Accepta-alt-articol

فرزاد تات | شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶ ب.ظ
  • فرزاد تات