دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۴۳ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost310514001319

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost300514001615

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=gpLyCr4AAAAJ&hl=en300514001607

فرزاد تات | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ

https://scholar.google.com/citations?user=gpLyCr4AAAAJ&hl=en

دریافت

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost290514001430

فرزاد تات | جمعه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost280514001145

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۵۳ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost270514001226

فرزاد تات | چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۲۲ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost260514002149

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

بیش از 13 عنوان کتاب و 30 مقاله(مستقل یا با همکاری اساتید و دانشجویان) در شرف تالیف و نگارش افزون بر کارهای سابق

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost250514001228

فرزاد تات | دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۲۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost240514001229

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۳۰ ب.ظ
  • فرزاد تات