دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۲۷ مطلب در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

رویه اداری اخذ مجوز انتشارات کتاب در شرف انجام

فرزاد تات | يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ
  • فرزاد تات
  • فرزاد تات

http://cfgucnf.ir/0

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰ ق.ظ

با سلام،احتراما کنفرانس با حضور اساتید،دانشجویان و بنده فعالیت علمی در حوزه های موضوعی مشخص می نماید.

http://cfgucnf.ir/

 

  • فرزاد تات

http://cfgucnf.ir/

فرزاد تات | شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Hamid-Toliyat

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=aHlwUzMAAAAJ&hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Morteza-Mousakhani-2120214080

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ettinger

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=VMjnaEYAAAAJ&hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=YZ2obwsAAAAJ&hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۵ ق.ظ
  • فرزاد تات