دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۲۹ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

مروری بر شیوه های کنترلی بر حسابان کسری و مرتبه کسری

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۶:۵۲ ب.ظ

farzadtat

  • فرزاد تات

کاربرد کنترل کننده های مرتبه کسری در سیستم های واقعی

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۶:۵۰ ب.ظ

کاربرد کنترل کننده های مرتبه کسری در سیستم های واقعیfarzadtat

  • فرزاد تات

0https://elmnet.ir/eid/K-0091-8538

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۱:۳۷ ق.ظ
  • فرزاد تات

https://elmnet.ir/eid/K-0091-8538

فرزاد تات | پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۱:۳۱ ق.ظ
  • فرزاد تات

1https://scholar.google.com/citations?user=gpLyCr4AAAAJ&hl=en

فرزاد تات | شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

  • فرزاد تات

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((مروری نظام مند بر قوام سازی سیستم های کنترلی در برابر خطاها،نایقینی ها و سیگنال های ناخواسته خارجی))

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((مروری نظام مند بر انواع سیستم های تحمل پذیر خطا))

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((مروری در مورد هدایت و کنترل موشک ها))

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۱ ب.ظ

  • فرزاد تات